Kontakt

 

Atriumhuset, Strandvejen 415 A, Klampenborg

 

De fem Atriumhuse ved Bellevue Bugt blev opført i 1960 af professor, arkitekt Arne Jacobsen. Husene blev præsenteret ved et "åbent hus" arrangement søndag den 30. oktober 1960, og de blev alle solgt til prisen - kr. 263.000 - i forbindelse med forevisningen. Det var en københavnerbegivenhed, som kom på avisernes forside den følgende dag. Flere af artiklerne kan læses under artikler.

BT berettede bl.a.:

Færdig bliver bebyggelsen tillige en øjenslyst for de enorme skarer af forbipasserene på valfart mellem København og sommerlandet langs Sundet. Så meget mere som nybyggeriet fuldstændiggør den hvide by omkring Bellevue, skabt som en helhed, alt af Arne Jacobsen.

Atriumhusene er en videreudvikling af de atriumhuse Arne Jacobsen udstillede på den internationale byggeudstilling INTERBAU i Berlin i 1957. Atriumhusene er med deres lave udformning, flade tage og den foranliggende bevoksning forbavsende nemme at overse, og indgangene til husene er diskret skjult mellem garagerne.

Den første ejer af Atriumhuset 415 B, cand.polit. Erling Olesen, der senere blev boligminister, justitsminister og formand for Folketinget, stiftede hurtigt et Ejerlaug, der dog efter kort tid måtte opløses på grund af uenighed om bl.a. gardinernes udformning. I 2012 blev der på initiativ af den daværende ejer af 415 A igen stiftet et Ejerlaug med bl.a. det overordnede formål at sikre bebyggelsens ensartede udseende i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne. Der kan læses mere om det nye Ejerlaug, hvor ejerne af de 5 Atriumhuse har pligt til at være medlem, under Ejerlaug. På en ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2018 blev det besluttet at stille Ejerlaugets aktiviteter i bero, da ingen af ejerne ønskede at indtræde soml formand eller revisor.

Kulturstyrelsens fredningsbevis.

Kulturstyrelsens beskrivelse af bebyggelsen og fredningsværdierne.

Yderligere oplysninger findes under links.

 

 

Deklarationer, rapporter m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses med programmet Adobe Reader.
Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader

Atriumhusene blev fredet i 1986

De fem Atriumhuse blev fredet i 1986 som led i den samlede plan for bevarelse af professor, arkitekt Arne Jacobsens byggeri ved Bellevue Bugt.

Fredningen omfatter udover Atriumhusene: Ejendommene Bella Vista og Ved Bellevue Bugt, samt bebyggelsen Bellevuekrogen, Bellevue Teater, daværende Restaurant Jacobsen og Mattssons ridehus.

Det nordlige Atriumhus (Strandvejen 415A) blev i 2006 nomineret til "Årets hus" i Gentofte Kommune.

Atriumhusene er præmieret af Gentofte Kommune. Plaquetten er opsat på muren i det nordøstlige hjørne af 415A.

Præmie