Kontakt

Atriumhuset, Strandvejen 415 A, Klampenborg

På atriumhusene hviler følgende deklarationer:

Tinglyst den 11.11.1931 Dokument om byggelinier m,.v.
Tinglyst den 11.3.1959 Skøde på det samlede areal solgt af boet efter grosserer A.W.Kirkebye.
Tinglyst den 23.2.1960 Dokument om arealanvendelse og bebyggelsesforhold.
Tinglyst den 9.4.1960 Dokument om overkørsel, fælles ind- og udkørsel.
Tinglyst den 16.3.1961 Deklaration om forsynings- og afløbsledninger.
Tinglyst den 3.8.1961 Deklaration om færdselsret, ensartet vedligeholdelse og ensartet udseende.
Tinglyst den 31.8.1961 Skøde om ret til leje af garage.
Tinglyst den 4.8.1962 Kontrakt om levering af varme fra den bagved liggende ejendom.
Tinglyst den 30.8.1962 Deklaration af tillæg til kontrakten om levering af varme.
Tinglyst den 25.4.1972 Dokument om adgangsbegrænsning til landevejen.
Tinglyst den 7.11.1980 Dokument om delvis aflysning af byggelinier m.v.
Tinglyst den 8.8.1986 Dokument om fredningsbeslutning.
Tinglyst den 6.11.1986 Bevaringsdeklaration i tilslutning til fredningen.
Tinglyst den 26.1.1996 Tillægstekst til bevaringsdeklarationen.
Tinglyst den 28.9.2001 Lokalplan 201
STinglyst den 12.2.2013 Vedtægter for Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt.

 

Dokumenterne er hentet på Tinglysning.dk.
Historiske adkomster for perioden 1927 til omkring 1990 kan søges i de gamle tingbøger på Statens Arkiv.
Alle byggesager på Atriumhuset er registreret på WebLager under Dansk Scanning A/S. De kan hentes her.

 

Deklarationer, rapporter m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses med programmet Adobe Reader.
Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader

Atriumhusene blev fredet i 1986

De fem Atriumhuse blev fredet i 1986 som led i den samlede plan for bevarelse af professor, arkitekt Arne Jacobsens byggeri ved Bellevue Bugt.

Fredningen omfatter udover Atriumhusene: Ejendommene Bella Vista og Ved Bellevue Bugt, samt bebyggelsen Bellevuekrogen, Bellevue Teatret, Restaurant Jacobsen og Mattssons ridehus.

.