Kontakt

Atriumhuset, Strandvejen 415 A, Klampenborg

 

For området omkring Bellevue Bugt er udarbejdet følgende planer m.v. af interesse for Atriumhusene:

Lokalplan 201

Bevaringsplan for friarealerne ved Arne Jacobsens række- og gårdhavehuse i Klampenborg

Idéskitse for Bellevue Strandpark

Atlas over bygninger og bymiljøer i Gentofte 2004

Kultursstyrelsens Dokumentation af bebyggelsen Ved Bellevue Bugt 2002

Handlingsplan til sikring af fredningsværdierne

 

 

 

 

Deklarationer, rapporter m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses af programmet Adobe Reader.
Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader

Atriumhusene blev fredet i 1986

De fem Atriumhuse blev fredet i 1986 som led i den samlede plan for bevarelse af professor, arkitekt Arne Jacobsens byggeri ved Bellevue Bugt.

Fredningen omfatter udover Atriumhusene: Ejendommene Bella Vista og Ved Bellevue Bugt, samt bebyggelsen Bellevuekrogen, Bellevue Teatret, Restaurant Jacobsen og Mattssons ridehus.