Kontakt

Atriumhuset, Strandvejen 415 A, Klampenborg

Slots- og Kulturstyrelsen

Att.: Center for Kulturarv
Fejøgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing Falster..

Tlf. 33 95 42 00       (telefontid 13.00-16.00)
Mail

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Før man overvejer at indsende en ansøgning om tilladelse til at foretage ændringer på sin fredede bygning, er det en god ide at læse Kulturstyrelsens ”Vejledning til administration af bygningsfredningsloven”.

Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger

Kulturstyrelsens og Historiske Huses video guide for ejere af fredede bygninger

Historiske Huse

Foreningen for ejere af private fredede ejendomme i Danmark
Borgergade 111, 1. sal
1300 København K.

Tlf. 45 57 12 22  Fax 45 57 10 11
Mail

Gentofte kommune Atlas over bygninger og bymiljøer

Ejendommenes dokumenter i det digitale bygnings arkiv.

Ejendommenes byggesager i WebLager.

Gamle tingbøger

Byggeguide for fredede og bevaringsværdige bygninger

Skat: Offentlige vurderinger

Se mit hus: Luftfoto af bebyggelsen

Genvej - Gentofte kommune: Kommunens oplysninger om ejendommen.
Siden kræver digital signatur.

Realea A/S Ejendomsselskabet Realea A/S er stiftet i 2003 som datterselskab af Realdania. 

Realeas mål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark. Realea fungerer således som Realdanias kompetencecenter inden for området "udvikling og bevaring af ejendomme".   

Arne Jacobsen i Gentofte

Bellevuekrogens Ejerlaug

Ejerforeningen Ved Bellevue Bugt

Ejerforeningen Gamle Bellevue

 

Deklarationer, rapporter m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses af programmet Adobe Reader.
Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader

Atriumhusene blev fredet i 1986

De fem Atriumhuse blev fredet i 1986 som led i den samlede plan for bevarelse af professor, arkitekt Arne Jacobsens byggeri ved Bellevue Bugt.

Fredningen omfatter udover Atriumhusene: Ejendommene Bella Vista og Ved Bellevue Bugt, samt bebyggelsen Bellevuekrogen, Bellevue Teatret, Restaurant Jacobsen og Mattssons ridehus.